Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 3 
Item
Prodáno

Eva Fišerová (✱ 1947)

Variant

objekt (ametystové a rubínové sklo)
1965
signováno
v. 46 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
170 000 Kč
Nesmírně působivá skleněná plastika Variant je vynikající ukázkou tvorby slovenské umělkyně, akademické sochařky Evy Fišerové a představuje hru hmoty a jejího vizuálního popření. Zavěšením střelky autorka navozuje pocit odhmotnění, až popření fyzikálních zákonů. Skleněný pilíř pak svým strukturálním zpracováním připomíná starověký sloup s nerozluštitelnými nápisy překrytými časem a dodává dílu punc nadčasovosti. Práce je provede-na s velkým citem pro detail a maximální mírou pochopení obtížného materiálu skla, jemuž se umělkyně věnuje již od svých studentských let ve sklářské speciálce Václava Ciglera. Eva Fišerová je oblíbenou současnou autorkou, je-jíž díla jsou součástí českých i zahraničních muzeálních i soukromých sbírek a byla vystavována v galeriích po celém světě. Dílo bylo reprodukováno v katalogu Eva Fišerová. Esence (M. Horváthová: Eva Fišerová. Esence, Bratislava 2013, str. 13), který vyšel při příležitosti autorčiny stejnojmenné výstavy (Galerie Nová síň, 16. 6. – 4. 8. 2013 Praha). Z kladívkové ceny autorka věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.
Loading...