Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 199 
Item
Prodáno

Rony Plesl (✱ 1965)

Stromy rostou z nebe

křišťálové tavené sklo (technologie Vitrum Vivum)
2022
signováno
v. 68 cm
Odhad: 500 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Kladívková cena:
550 000 Kč
Rony Plesl je jedním z nejúspěšnějších a mezinárodně nejznámějších umělců pracujících s médiem skla. Jeho umělecká díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i po celém světě. Od roku 2008 je vedoucím Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl v roce 2017 jmenován profesorem designu a architektury. Skleněná plastika Stromy rostou z nebe pochází ze stejnojmenné série, která byla prezentována monumentálními zástupci na 59. Mezinárodním bienále výtvarného umění v italských Benátkách roce 2022, a jako taková představuje naprosto unikátní sběratelskou příležitost. Realizace benátského projektu přinesla světovou premiéru unikátní technologie tavení skla, která dovoluje vyrobit skleněnou plastiku prakticky bez jakýchkoliv omezení. Rony Plesl je světově prvním umělcem, který tuto technologii použil v takovémto rozsahu. Jak už na-povídá název, dílo se dotýká nadčasové tematiky – otázek týkajících se stvoření světa, ale i hlubokých duchovních lidských pohnutek, totiž víry a důvěry. Víra byla vždy důležitým společenským motorem – výrazným způsobem lidstvo formovala a často byla i podnětem k převratným historickým změnám. V intimní sféře pak odpradávna dodávala člověku smysl života a podporovala ho v důležitých a často i těžkých životních chvílích a rozhodnutích, ať už se jednalo o důvěru v sebe sama, víru v řád přírody, v Boha či bohy. Strom byl v mnohých dávných civilizacích, kulturách a náboženstvích předmětem hodným uctívání či místem obřadů, modliteb a meditace. V plastice Ronyho Plesla má jistě i tento rozměr, zároveň však může připomínat antický vítězný sloup pokrytý sochařskými reliéfy. V případě předloženého díla se jedná o figuru Ježíše Krista, odvozenou z nejtypičtějších historických zobrazení této postavy od středověku až po současnost, i s přihlédnutím k ahistorizující lidové tvorbě. Ačkoliv se jedná o postavu Krista, nejedná se o křesťansky nebo jinak nábožensky motivované dílo. Plesl s ní pracuje symbolicky, jako se světově pochopitelným odkazem k lidské důvěře a naději: „Netvořím náboženské umění, tvořím věci, které mají lidem připomenout touhu po naději, protože naději potřebujeme každý.“ Figury působí, jako by byly do stromu vyřezány, a v některých místech dokonce prorostly kůrou, což umocňuje hodnotu nadčasovosti předloženého díla. Plastika pochází přímo z ateliéru umělce a je opatřena autorovým certifikátem autenticity.
Loading...