Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 219 
Item
Prodáno

Květa Válová (1922–1998)

Bez názvu

komb. tech. (olej, písky) na plátně
1985
signováno
105 × 75 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Kladívková cena:
410 000 Kč
Monumentální postava v dramatickém gestu náleží mezi pozdní tvorbu Květy Válové, významné představitelky nové figurace a členky skupiny Trasa. Se svým dvojčetem Jitkou vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením Emila Filly a celý život společně prožily v dělnickém prostředí Kladna. Právě tam Květa od 50. let čerpala inspiraci. Zobrazovala postavy pracujících lidí, na nichž rozvíjela svou charakteristickou práci s hmotou – figury jsou velmi mohutné, těžké, mírně kubizující a působí jako vytesané do kamene. Postava na předkládaném obraze vyplňuje téměř celou plochu plátna a vystupuje přes jeho okraje; působí tak v kombinaci s gestem velmi naléhavě, stísněně, až úzkostně. Typická je rovněž monochromní barevnost a hrubá textura docílená příměsí písku. Pravděpodobně se jedná o variantu většího obrazu Giganti z téhož roku, v němž se zde zachycená figura objevuje celkem třikrát. Při konzultacích posouzeno prof. M. Klimešovou, Ph.D., a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...