Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 216 
Item
Prodáno

Josef Vohrabal

Boj u branky

olej na plátně
1971
signováno
120 x 145 cm
Odhad: 150 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
230 000 Kč
Tato živelná monumentální práce je dílem brněnského rodáka, malíře, hudebníka a keramika Josefa Vohrabala, člena multidisciplinární umělecké asociace Sdružení Q Brno a žáka Jánuše Kubíčka, který si Vohrabala vybral jako spolupracovníka k realizaci díla Slunce a pohyb, umístěného na zdi sportovní haly ve Vodově ulici v Brně. Osobitý olej pochází z období 70. let, v němž vznikaly autorovy vrcholné kompozice inspirující se buď figurálními motivy, nebo náměty ze sportovního světa, a vyniká Vohrabalovým charakteristickým projevem plným výtvarných zkratek a geometrizace, sahajícím k hranicím futurismu a abstrakce. Základním významotvorným prvkem se pak stává kolorit definující tvar a utvářející dynamickou barevnou mozaiku, která rozehrává sugestivní hru plnou rytmického pohybu, plně odpovídající svému názvu, již můžeme chápat i jako umělcův svobodný výkřik proti temnému období nastupujících normalizačních let. Na rubu se nachází štítek z Moravské galerie v Brně. Dílo navíc pochází z významné zahraniční sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.