Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 214 
Item
Prodáno

Leopold Stephan

Krajina s čápy

olej na plátně
1862
signováno
76 x 108 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Dosažená cena:
500 000 Kč
Představovaná kompozice zachycující romanticky pojatou krajinnou scenérii s dramaticky se dmoucími oblaky, vysokým pohořím na horizontu, bujným stromovím, hladkým zrcadlem vodní plochy a dvěma čápy na proscéniu je prací Leopolda Stephana, významného žáka Haushoferovy krajinářské speciálky na pražské Akademii, jenž svůj styl ještě vycizeloval studiem na Akademii v Düsseldorfu. Malba je to velmi detailně propracovaná, klade velký důraz na věrné zachycení porostu, využívá převážně sytých odstínů zeleně a vytváří mnohovrstevnatý výjev složený hned z několika plánů. Stephan si již v průběhu padesátých let osvojil určité kompoziční a tematické vzorce, které následně kreativně varioval – v jeho malířském portfoliu tak lze např. nalézt obrazy využívající zrcadlové převrácení, případně shodného motivu, jakým je právě dvojice čápů tvořící vizuální i významovou pointu celé scény. Stephanova plátna jsou na trhu s uměním opravdovou vzácností, což z tohoto artefaktu dělá velmi zajímavou sběratelskou příležitost. Prezentováno ve vkusné původní adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza Mgr. M. Dospěla, Ph.D.