Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 206 
Item
Prodáno

Max Švabinský (1873–1962)

Kytice

olej na plátně
1923
signováno
62 × 55 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
310 000 Kč
Počátek dvacátých let 20. století se v rámci tvorby Maxe Švabinského nesl především ve znamení pilné práce zejména na poli portrétním, jemuž sekundovaly rozměrné figurální kompozice překypující ženskými akty zasazenými do krajiny bohaté na florální motivy. Od nich už bylo blízko ke květinovému zátiší – jedno autor prezentoval na výstavě uspořádané k jeho padesátinám prostřednictvím SVU Mánes, druhé, tj. naši Kytici, daroval nakladateli Janu Štencovi, jenž v průběhu dvacátých a třicátých let vydal hned několik specializovaných publikací věnovaných právě dílu Maxe Švabinského. Tomu se zde podařilo odpoutat od popisného realismu, použil základní škálu barev a dokázal květinám propůjčit dojem bezprostřednosti ve stavu okamžitého vidění. Květinové zátiší se jako žánr ve Švabinského portfoliu objevovalo jen vzácně, a to navzdory tomu, že květiny v jeho díle vždy hrály důležitou roli – představovaná Kytice však ukazuje poslední krok k osamostatnění tohoto námětu jakožto svébytného žánru v rámci malířovy tvorby. Malba pochází z rodiny původního majitele, který ho získal přímo od autora. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
Loading...