Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 202 
Item
Prodáno

Jaroslav Vožniak

Homér a jeho svět

polychromovaná asambláž na dřevěné desce
1977
signováno
71 x 100 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
360 000 Kč
Pro tvorbu Jaroslava Vožniaka je příznačná „estetika divnosti“, kterou si uchoval od svého působení ve skupině Šmidrové. Vlastní mu je také neodadaistická nadsázka a především vliv pop-artu, jehož tematika masmédií a celebrit inspirovala Vožniakův vrcholný cyklus Ikony. Ve svých asamblážích kombinoval až hyperrealistickou malbu s odlitky i s nejrůznějšími nalezenými předměty. Během 70. let se vyrovnával s následky potlačeného pražského jara, což se odrazilo na koloritu malby i volbě námětů. Asambláž s názvem Homér a jeho svět zachycuje hyperrealistickou postapokalyptickou krajinu, v níž se nachází busta řeckého básníka Homéra a změť detailních, precizně vyvedených přírodních textur. Jejich nesourodost je umocněna intenzivním zkreslením, kterého Vožniak docílil pravidelným rozmístěním 24 polokoulí po celé ploše díla. Asambláž byla prezentována mezi lety 1999 a 2000 na výstavě Pocta divnosti ve Státní galerii výtvarného umění v Chebu a byla rovněž reprodukována v jejím katalogu. Dále byla k vidění na autorově monografické výstavě mezi lety 2017 a 2018 v Museu Kampa, k níž také vyšel katalog s reprodukcí tohoto díla (str. 69). Původně bylo získáno přímo z autorova ateliéru. Vzadu dedikace původnímu majiteli. Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a Bc. P. Patlejchovou, DiS.