Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 200 
Item
Prodáno

Josef Navrátil

Kaple na skále nad jezerem

olej na plátně
50. léta 19. století
signováno
23 x 29 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Dosažená cena:
650 000 Kč
Tato práce pochází z palety nebývale agilního malíře, restaurátora a jednoho ze zásadních hybatelů a typických představitelů kulturního života doby biedermeieru. Josef Navrátil byl jedním z hlavních uměleckých a stejně tak i kulturních hybatelů své doby, a to mj. i díky svým bohatým kontaktům napříč všemi sociálními vrstvami. Od třicátých let se tak mj. dostal do bližšího přátelského kontaktu s dalším umělcem, Augustem Bedřichem Piepenhagenem, se kterým ho pojilo navíc společné postavení mimo oficiální akademické kruhy. Vzájemně se ovlivňovali a inspirovali k podobným krajinářským tématům, kdy se kupř. Navrátil Piepenhagenovým prostřednictvím dostal k malbě alpských námětů – prokazatelně navštívil německé a švýcarské Alpy poprvé v roce 1843. V tomto období jsou si dokonce některá jejich díla až překvapivě blízká, a to po stránce barevnosti, malířské zkratky i v celkovém vyznění a atmosféře. Představované plátno lze chápat jako jakousi pointu tohoto jejich vzájemného uměleckého sbližování a zcela vědomého poměřování – Piepenhagenův obraz nesoucí takřka totožný název Dům na skále nad jezerem s rybáři totiž ztvárňuje tentýž námět i lokaci. Navrátilův rukopis i celkově dokonalé provedení v tomto konkrétním případě prozrazuje jeho snahu ukázat, jaké všechny malířské finesy ovládá. Jedná se tak o výjimečnou příležitost zkoumat a porovnávat na zcela shodném námětu společné momenty i ty okamžiky, které od sebe dva skutečně tvůrčí umělce rozlišují. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Sběratelskou přitažlivost díla zvyšuje i jeho publikování a reprodukování v odborné literatuře (Š. Leubnerová: August Piepenhagen, 1791–1868, Litoměřice, 2018, repro. str. 85). Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Fiřtovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.