Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 199 
Item
Prodáno

August Bedřich Piepenhagen (1791–1868)

Pohled na usedlost s dřevěným mostem

olej na lepence
40. léta 19. století
signováno
21 × 29 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
200 000 Kč
Odkaz díla Augusta Bedřicha Piepenhagena obsahuje stovky prací, které v souhrnu ilustrují dlouhý a bohatý umělecký život autora – známé jsou jeho vzorníkové miniatury, jakési případové studie jednotlivin skládané do větších celků, dále pak biedermeierově prozářené krajiny s naivní stafáží, zasněžené divoké krajiny s chalupami a bruslaři, případně neproniknutelně temná nokturna plná hloubky a tajemství. Je však jen málo prací, které by se zvolenou tematikou a celkovým vyzněním blížily představované kompozici. Vyznačuje se sice typickým rukopisem zaměřeným na detail a charakterizaci konkrétních materiálů, na druhou stranu se však nesnaží vtěsnat do formy některého z dobově oblíbených krajinných typů. Jedná se tak spíše o z radosti vytvořené osobní privatissimum, momentku, odkazující snad k malířově letní rezidenci na Jenerálce u Prahy – při troše představivosti bychom postavu na mostě mohli ztotožnit s některým z Piepenhagenových přátel, Josefem Navrátilem, Antonínem Mánesem, nebo dokonce snad i s Adalbertem Stifterem. Dílo pochází z pozůstalosti autora a do nedávné doby se také nacházelo v majetku jeho rodiny. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.
Loading...