Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 191 
Item
Prodáno

Ota Janeček

Muž v čapce

olej na sololitu
1961
signováno
61 x 43 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
240 000 Kč
Obraz Muž v čapce prezentuje Janečkovu specifickou polohu tvorby 60. let. Dochází v ní k redukci tvarů a nalézání jejich nových vnitřních struktur, čímž se přibližuje kubismu. Ostrý kontrast mezi hlavou zachycenou z ánfasu a temným pozadím pak působí až barokně. Kombinace asociací z dějin umění tady však nekončí: abstrahujícím provedením a kombinací barev se obraz podobá některým meditativním dílům českého informelu, zatímco onen tajemný muž v červené čapce může klidně skrývat identitu národního umělce Jana Zrzavého. Jeho podobiznu laděnou do barokního osvětlení, na níž opět vyniká Zrzavého červená čapka, Janeček zobrazil i v kresbě pastelem z roku 1978 (v soupisu vedena pod č. 7496). Přestože obraz z roku 1961 působí na první dojem vážným, soustředěným dojmem, lze v něm spatřit hravost, umělcův neotřelý rukopis a smysl pro hmotu i barevnou skladbu obrazu. Dílo je vedeno v autorově soupisu díla pod číslem 8347. Na rubu je opatřeno signaturou, datací i názvem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Ing. T. Janečkem, autorovým synem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.