Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 190 
Item
Prodáno

Adolf Hoffmeister (1902–1973)

Kafkův stůl v kavárně Arco

koláž na papíře
kolem roku 1965
signováno
31 × 43 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Kladívková cena:
180 000 Kč
Vynikající práce Adolfa Hoffmeistera svědčí o jeho neochabujícím tvůrčím intelektu a úctě k uměleckým hodnotám a osobnostem počátku 20. století, které se v té době těšily znovunabyté popularitě. Navzdory právnickému vzdělání i praxi byl Hoffmeister u zrodu sdružení Devětsil v roce 1920 a velmi brzy se etabloval na české umělecké scéně, a to díky svým kresbám, malbám i poezii. Zejména v meziválečném a poválečném období se díky svým cestám a aktivitám setkal s většinou světově významných umělců, s některými z nich vznikly rozhovory, jiné zachytil v kresbě. Přestože nejlépe do povědomí českých diváků vstoupil svými karikaturami, věnoval se i mnoha dalším výtvarným disciplínám. Koláž s Franzem Kafkou z poloviny 60. let odkazuje k osobnosti česko- -německého spisovatele židovského původu. Kulturní odkaz této generace v 60. letech ožíval a Kafkovy texty se staly velmi vlivnými. Hoffmeister jednoduchým způsobem s důrazem na živou barevnost spojil realistický charakter koláže se svým kresebným mistrovstvím a Kafku zpodobnil ve slavné pražské kavárně Arco, kde se kdysi německo-český umělecký okruh scházel. Dílo bylo vystaveno na autorově samostatné výstavě v Domě U Kamenného zvonu v letech 2004–2005. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a A. Hoffmeisterem, autorovým synem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...