Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 188 
Item
Prodáno

Jan Bauch (1898–1995)

Olympie

olej na plátně
1956
signováno
44 × 54 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
180 000 Kč
Vynikající ukázka exprese ze sběratelsky atraktivního období představuje malířův oblíbený námět ženského aktu, který se stal jeho celoživotně nosným tématem. Energicky uchopená malba dokládá nejen Bauchův tvůrčí temperament, ale i smysl pro bezprostředně prožívanou skutečnost a zájem o hmotu. Plátno bravurně vypovídá o sugestivní síle jeho malířského projevu. V působivém námětu svůdně položené modelky zachycuje Bauch v celé jeho křehkosti a tajemnosti tvar nahého těla zahaleného do delikátních rudých odstínů pozadí. Díky této barevné skladbě, volbě námětu a pastózním stylem malby obraz získává až tradičně barokní vyznění. Dílo pochází z významné sbírky historika umění Alexandra Skalického. Malba byla dříve ve střední části restaurována. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...