Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 182 
Item
Prodáno

František Kupka (1871–1957)

Tanečnice

komb. tech. (tužka, akvarel, běloba) na papíře
kolem roku 1904
signováno
45 × 41,5 cm
Odhad: 2 000 000 Kč - 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč
Kladívková cena:
1 300 000 Kč
Toto pozoruhodné dílo jednoho z našich celosvětově nejuznávanějších malířů Františka Kupky je zajímavou ukázkou jeho výjimečných kresebných schopností. Oproti finálním kompozicím se zde můžeme ponořit do studia autorova pracovního postupu, při němž nejenže využíval rozličných výtvarných technik k dosažení potřebného dojmu, ale prokázal i rukopisnou svobodu, a to především v kresbě tužkou – ta se vyznačuje volností a schopností vystihnout jedním tahem zcela věrně a bezchybně anatomické proporce i dynamiku pohybu. Přibližně v době, kdy vznikala tato práce, se autor zároveň chystal k realizaci rozsáhlého konvolutu určeného k ilustraci šestidílné encyklopedie geografa Élisého Recluse s názvem Člověk a Země (Élisée Reclus: L'Homme et la Terre, Bibliotheque universelle, Paris, 1905–1908), jenž je bez pochyby nejrozsáhlejší a nejucelenější ilustrátorskou prací Františka Kupky. Jeho Tanečnice „dýchá“ stejný vzduch a vyrůstá ze stejného substrátu složeného z brilantnosti akademické kresby a snahy vyjádřit konkrétní hnutí mysli pomocí pózy, kterou zobrazená zaujímá. Podobně jako jsou některá gesta univerzální zkratkou pro vyjádření konkrétního sdělení – postava sedící s koleny u brady může značit úzkost, zobrazení člověka s hlavou v dlaních zase zoufalství –, můžeme v zobrazené dívce hledat shodnou šifru, k jejímuž rozluštění může posloužit právě srovnání s cyklem Člověk a Země. Srovnatelně vypjatých póz, ba i fyziognomie tváří, dosahují konkrétně ilustrace k Palestině a Karlovcům a Normanům, kde jsou ženy unášeny a vražděny a zachyceny s vypjatým gestem posledního patetického výdechu. Kupkova Tanečnice sice prožívá spíše emoce spojené s tancem, její hraniční vytržení je však totožné. Není pochyb o tom, že se jedná o práci vysoké sběratelské přitažlivosti. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. E. Havlovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
Loading...