Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 180 
Item
Prodáno

Adolf Chwala (1836–1900)

Vnitřek lesa

olej na plátně
70. léta 19. století
signováno
40 × 32 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
270 000 Kč
Zájem o dílo Adolfa Chwaly v posledních dekádách vzrostl natolik, že ho dnes můžeme bez obav řadit do společnosti nejznámějších Haushoferových žáků, v jejichž portfoliu hrála zásadní roli mj. typická smaragdově průzračná alpská jezera. Avšak podobně jako je tomu kupř. u Julia Mařáka, setkáváme se i u Chwaly s intimnějším pojetím přírody, a to konkrétně v námětu dobově oblíbených lesních interiérů, jako například i zde. Zajímavým je tu i pro autora spíše výjimečný výškový formát, jenž nese malbu provedenou v intencích dobového krajinářského realismu doprovázeného bravurním rukopisem a bohatou barevnou škálou především zelených odstínů; nechybí ani s jistotou provedená vodní hladina přítomná takřka na každém z autorových obrazů. Výjev je navíc plný detailů, fines a výtečných zkratek, s jakými dokázal vystihnout stafáž, v tomto případě v podobě pasoucího se dobytka. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
Loading...