Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 173 
Item
Prodáno

Jan Honsa (1876–1937)

Večer

olej na lepence
1901
signováno
65,5 × 79 cm
Odhad: 300 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
280 000 Kč
Tento malíř-krajinář narozený v Tisové u Vysokého Mýta, který spojil svá nejlepší léta s Poličskem a Litomyšlskem, se stal jedním ze zásadních pilířů ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii, kam nastoupil již roku 1893. O dekádu později podnikl cestu do Paříže a roku 1904 dokonce sklízel vavříny na světové scéně v St. Louis v USA. Díky jeho spisovatelským sklonům se též dochovala celá řada cenných informací o jeho učiteli i spolužácích a dalších významných umělcích dnes již předminulého století. Velkou část jeho díla zaujímají pohledy z Českomoravské krabatiny i z Prahy, představovaný záběr však pochází z Běstovic u Chocně, kde Honsova rodina žila od roku 1881 a kam se často také vracel malovat. Kompozice s lakonickým označením Večer však zaujímá v autorově celkové tvorbě čestné místo a jasně vyzařuje chuť, se kterou mladý umělec ze starého selského rodu na přelomu století maloval. Již její secesní čtvercový formát naznačuje dobu a myšlenkové prostředí, ve kterém vznikla. Nenalezneme tu navíc nic z popisnosti a realismu minulých generací – výjev je totiž zahalen v pohádkový symbolistní háv, jehož účelem není zachytit to, co je viděno pouhým okem, jako spíše postihnout náladu a pocity, které může vesnice vyvolat v duši a srdci nočního chodce. Dílo pochází z kvalitní prvorepublikové sbírky a je navíc uvedeno v katalogu autorovy souborné výstavy (J. Boučková: Jan Honsa, 1876–1937, Východočeská galerie v Pardubicích, 1984, str. 34). Prezentováno v kvalitní původní adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. P. Kubíkem. Přiložena odborná expertiza Mgr. M. Dospěla, Ph.D.
Loading...