Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 171 
Item
Prodáno

Karel Těšínský

Rybník

olej na plátně
1970
signováno
55 x 64 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
280 000 Kč
Karel Těšínský patří k silné generaci umělců, kteří stáli v opozici vůči oficiálním výtvarným tendencím. Svým kontemplativně- -abstraktním projevem volně navázal na avantgardní meziválečné proudy, zejména pak na šímovskou tradici světelné malby a symbolickou poetiku Paula Kleea. Těšínský byl celoživotně fascinován a přitahován krajinou a ve svých malbách se snažil vystihnout její duchovní podstatu a harmonii. Obraz Rybník je reprodukován v monografii autorů J. Machalického a M. Dospěla, kterou vydalo nakladatelství Arbor vitae v roce 2017 (str. 153, soupis díla č. O 50). Získáno z pozůstalosti autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.