Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 170 
Item
Prodáno

Jakub Bauernfreund

Krajina u vody

olej na lepence
kolem roku 1948
signováno
47 x 47 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Dosažená cena:
110 000 Kč

Na trhu raritně se vyskytující dílo z rané britské tvorby Jakuba Bauernfreunda lze datovat do 40. let. Tento původem slovenský malíř studoval v Bratislavě pod vedením Gustáva Mallého, počátkem 30. let však nastoupil jako jeden z několika židovských studentů do ateliéru k Willymu Nowakovi na pražskou Akademii. Podobně jako Endre Nemes, se kterým byli velice blízcí přátelé, byl Bauernfreund nucen opustit Čechy a usadil se v Anglii, kde přijal jméno Jacob Bornfriend. Své myšlenky transformoval do vlastní výrazové řeči, ve které ostatně podobně jako Nemes spojil prvky reálného světa se světem snů a představ. Z předkládané krajiny se tak stává skoro až imaginativní dílo, v němž lze po pečlivém pozorování rozeznat řeku s mosty, alej a domy s dvěma postavami. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Bauernfreund, který měl za sebou zkušenost s vlastní verzí metafyzické malby, jíž se zabýval ve druhé polovině třicátých let, věděl, jak z obrazu předměstí vytvořit ojedinělý barevný rej, který umocnil výrazně se vznášejícím objektem v popředí, na němž jsou rozpoznatelné ženské postavy, jako by šlo o vzpomínku, jež se před ním náhle vynořila z oblasti starších vizuálních zkušeností. […].“).