Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 168 
Item
Prodáno

Josef Istler

Bez názvu

olej na plátně
1964
signováno
90 x 65 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
340 000 Kč
Snové abstraktní plátno je skvělou ukázkou vyzrálé tvorby člena Skupiny Ra a skupiny COBRA Josefa Istlera. Tohoto autora lze bezpochyby zařadit mezi naše nejvýznamnější představitele surrealismu a abstrakce. Jeho tvorba fascinuje svým novátorstvím a magickou podmanivostí, rozkročenými mezi surrealismem a abstrakcí, a patří mezi příklady toho českého umění, které spoluvytvářelo aktuální tendence umění světového. Přestože absolvoval malířskou školu v Jugoslávii, zásadní vliv na něj mělo až umělecké dění během války, působení surrealismu přátel Karla Teigeho a Toyen, stejně jako souznění s okruhem umělců a literátů kolem Václava Zykmunda. Předložené dílo je mistrným dokladem autorovy bohaté fantazie a svým pojetím na pomezí surrealismu a informelu nezapře úzké styky s okruhem Mikuláše Medka. Silně podmanivý účinek rozvířených biomorfních tvarů ve spojení s teplou zemitou barevností přidává celé práci na působivosti a divácké atraktivitě. Dílo původně pochází ze zahraniční sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J Machalického.