Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 162 
Item
Prodáno

Mikuláš Medek (1926–1974)

Svět cibule II

olej na masonitu
1945
signováno
62,5 × 50 cm
Odhad: 20 000 000 Kč - 30 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 000 Kč
Kladívková cena:
14 200 000 Kč

Na trhu vzácně se vyskytující rané dílo Mikuláše Medka Svět cibule II dokládá umělcův zájem o přírodu a konkrétně pak biologii, kterou se chystal studovat poté, co by ukončil Akademické gymnázium. Za války však byly vysoké školy uzavřeny a v kvartě gymnázia navíc mladého Medka uchvátilo výtvarné umění, a tak se rozhodl přejít na Státní grafickou školu v Praze. V posledním roce války byl celý jeho ročník totálně nasazen. Medkovo hluboké morální přesvědčení a bojovný duch ho vedly k tomu, že se jakožto člen ilegální studentské skupiny roku 1945 zúčastnil Pražského povstání s obránci Staroměstské radnice a po jejím zapálení uprchl kanalizací. Ještě v témže roce nastoupil na pražskou Akademii do ateliéru prof. Karla Mináře a Vlastimila Rady a po prvním semestru přestoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru Františka Muziky. Právě z tohoto pro Medka velmi obtížného a psychicky náročného roku pochází předložené plátno, které kromě stálého zájmu o biologii prozrazuje i umělcův nesmírný talent a hluboké umělecké vzdělání a intelektuální založení. Jedná se o obraz z doby, kdy bylo malíři teprve devatenáct let, a i přesto vykazuje orientaci v současné moderní malbě, schopnost vlastního sebevyjádření i originalitu. Obraz je svým vzhledem blízký organickému surrealismu. Takovými malbami se Medek zabýval mezi lety 1945–1948 a kromě cyklu Svět cibule (soubor čtyř obrazů z let 1945–1947, jehož součástí je i Svět cibule II) jej můžeme rozpoznat i v cyklu Zázračná matka (tři obrazy z roku 1947) a dvou obrazech identicky pojmenovaných Infantilní krajina (1947). Dílo bylo vystaveno na samostatné výstavě Mikuláše Medka v Krajské galerii v Hradci Králové v roce 1969, v jejímž katalogu bylo reprodukováno (kat. č. 2), a dále pak na samostatné výstavě v pražském Rudolfinu v roce 2002, v jejímž katalogu bylo rovněž reprodukováno (str. 3, kat. č. 5). Obraz byl reprodukován i v katalogu samostatné výstavy Mikuláše Medka v brněnském Domě umění a v pražské Národní galerii (Městská knihovna v Praze) z roku 1990 (str. 36) a v časopise Ateliér, č. 13, 27. 6. 2002, str. 9. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. E. Kosákovou-Medkovou, historičkou umění a autorovou dcerou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Ve Světu cibule II (1945) pracoval s členitou kompozicí, oblíbenou u surrealistů: osamostatněné náměty vložil do tmavých rámů obdobně jako Štyrský v Obraze IV (1932). Své biomorfní srostliny, vytvářející vlastní děje, vzájemně propojené kusy rostoucí z hmoty, nadal vlastním životem, rozpínajícím se na šedém pozadí. Vytvořil svébytný, ze sebe a uvnitř sebe rostoucí celek. Medek již v tomto presurrealistickém období byl originální malíř, jenž na sebe upoutal pozornost. Propojil děj v pěti rámech s růstem mimo něj. Obraz Svět cibule II vyniká svou vnitřní provázaností, propojením jednotlivých zarámovaných námětů, z nichž každý nepřestává být samostatným obrazem. […]“).

Loading...