Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 159 
Item
Prodáno

Jiří Kars

Karsův mlýn v Kralupech

olej na plátně
1908
signováno
52,5 x 65 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
900 000 Kč
Mimořádná a na trhu ojediněle se vyskytující raná práce Jiřího Karse pochází z roku, kdy se usadil v Paříži, v níž se velice rychle etabloval a která se mu stala domovem téměř na tři další desetiletí. Láska k Čechám ho ale i přes pařížské úspěchy neopustila, i nadále si udržoval pražský ateliér a po své smrti všechna díla z pražského ateliéru odkázal svému rodišti. Po výtvarné stránce je dílo rovněž pevně spojeno s Čechami, totiž s progresivním uměleckým uskupením Osma, k němuž ho pojilo osobní přátelství, avšak k jehož připravované výstavě se i přes pozvání nepřipojil. Předložený výjev zobrazuje místo, s nímž byl výtvarník celoživotně spjatý, totiž parní mlýn v Žižkově ulici v Kralupech nad Vltavou, tvořící jednu z dominant města, který jeho otec Vilém od roku 1875 budoval a v němž se i mladý umělec narodil. V nadhledu koncipovaná kompozice představuje autorovo vyrovnání se s doznívajícím postimpresionismem a zrcadlí Karsovo neobyčejné tvůrčí vnímání, především pak cit pro střízlivou realitu, jenž navždy zůstal podstatou jeho výtvarného názoru. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.