Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 156 
Item
Prodáno

Jiří Kars (1880–1945)

Žena se zrcátkem

olej na plátně
1942
signováno
54 × 73 cm
Odhad: 800 000 Kč - 1 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Kladívková cena:
700 000 Kč

Velice sugestivně provedené dílo je výtečným reprezentantem zcestovalého výtvarníka česko-francouzského uměleckého okruhu, Jiřího Karse, který se v Paříži prosadil jako jeden z našich nejúspěšnějších malířů. Ve své tvorbě se věnoval především námětům, které ho bezprostředně obklopovaly a přitahovaly, a od počátků své tvůrčí dráhy velmi intenzivně reagoval na nejrůznější tendence avantgardních proudů. Obraz pochází z válečných let, během nichž se Kars s manželkou musel uchýlit do Lyonu, který původně ležel v neokupované části francouzského území a kde na krátký čas nalezli relativní pohodu před závěrečným exilem ve Švýcarsku. Jeho láska a obdiv k ženskému tělu mu však i nadále sloužily jako múza a pramen radosti. Kars v přirozeně působícím obraze předvádí v nejlepší formě svůj smyslový lyrismus a příznačnou schopnost poetického přepisu modelu a jeho krásy vlastním výtvarným jazykem. Vyhýbá se jakékoliv snaze o efekt a tradiční téma vycházející z měřítek salonní malby podává v harmonickém souhrnu plynulých obrysů, velkoryse cítěných tvarech bez prvoplánové líbivosti oproštěných od zbytečně rušivých detailů, čímž posouvá klasický výjev na zcela jinou úroveň. Jasnou a čitelnou formou se umělci skvěle podařilo zachytit důstojnost a ušlechtilost modelu ve chvíli siesty, v intimní atmosféře ničím nerušeného klidu a vnitřní vyrovnanosti. Prezentováno v kvalitní francouzské adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Není divu, že Jiří Kars na předloženém obraze situoval sličnou krásku, odalisku, do intimity soukromého budoiru – bylo třeba se izolovat, alespoň v představách, od zla a šílenství doby. […]“).

Loading...