Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 145 
Item
Prodáno

Roman Havelka (1877–1950)

Alej na Vraníč v Bítově

olej na plátně
1905
signováno
65 × 80 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
260 000 Kč
Roman Havelka byl jemnický rodák z Moravy, jehož život byl úzce spjatý zprvu s Prahou a Podyjím. Prošel velmi důkladným a různorodým výtvarným školením – navštěvoval totiž nejen Umělecko-průmyslovou školu a ateliéry Stanislava Suchardy a Felixe Jeneweina, ale i pražskou Akademii, kde přešel k Juliu Mařákovi, později i Rudolfu Ottenfeldovi, aby vzdělání završil studijními pobyty v Drážďanech či Mnichově. Díky Hlávkovu stipendiu procestoval i řadu dalších evropských zemí – kupř. Itálii, Bosnu a Hercegovinu či Dalmácii. Hlavním výtvarným východiskem mu však byl odkaz Julia Mařáka. Rok 1905, jímž autor malbu sám datuje přímo v signatuře, je také rokem, kdy se po častých zahraničních cestách usadil v Bítově nad Dyjí a rozhojnil zde své portfolio na stovky prací. Předkládaná práce, jejímuž koloritu dominují zelené valéry pronikané prudkým světlem prorážejícím sporadicky husté koruny stromů, možná bude právě již z Bítova. Dílo nese nejen odkaz zmiňovaného Julia Mařáka, jenž takto osamělou maloval v krajině svou ženu, ale prozrazuje i jiné inspirační zdroje od dalších Mařákových žáků, především pak Františka Kavána a jeho florálního drobnopisu. Havelkův výtvarný projev je zde však osobitý, spíše lyrický, pokračující v tradici náladové malby konce století, a má svůj specifický, lehce melancholický nádech. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.
Loading...