Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 134 
Item
Prodáno

Antonín Waldhauser

Cesta za úplňku

olej na plátně
druhá polovina 70. let 19. století
nesignováno
53 x 42 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
110 000 Kč
Antonín Waldhauser, syn výrobce tureckých fezů a vodňanský rodák, byl malířem krajin, historických obrazů a žánrů, usazený v Praze na Smíchově. Prošel školením pražské Akademie, kde navštěvoval ateliéry Christiana Rubena, Antonína Lhoty a Maximiliana Haushofera, později studoval i na vídeňské Akademii. Byl i nadšeným vlastencem, což kromě plánů na namalování výjevů ze života Jana Husa dokazoval i tím, že si vlastní jméno překládal do češtiny a vystupoval jako Antonín Lesodomský. V jeho díle však od osmdesátých let převládalo krajinářství, snad i pod vlivem Václava Brožíka, který roku 1883 vystavil slavnou kompozici Hus před kostnickým koncilem. Jak dokazuje i představovaná Cesta za úplňku, byla pro něj krajinomalba zásadním žánrem v průběhu celé tvorby. Často byla jako zde prodchnuta náladou a prudkými kontrasty šera, s až nepřirozeně zářivým měsícem deroucím se skrz stromoví – jedná se tu o kompozici, která prokazuje, jak osobitou cestou, jen málo odvozenou od svých učitelů, se Waldhauser vydal, a to do té míry, že je jeho styl jen těžko zaměnitelný. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.