Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 127 
Item
Prodáno

Josef Šíma (1891–1971)

Pole

olej na plátně
1961
signováno
60 × 73 cm
Odhad: 7 000 000 Kč - 9 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 000 Kč
Kladívková cena:
5 200 000 Kč

Tato Šímova reprezentativní, nezaměnitelná snová abstrakce je plná malířské citlivosti z jeho vynikajícího, teprve nedávno doceněného období, ve kterém vytvořil celou řadu kreseb a obrazů s efemérním tématem levitujících krajin, zbavených vší popisnosti, zredukovaných na několik základních znaků, které se stále více odhmotňují, zbavují souvislostí se zemí a ztrácejí gravitaci. Jsou tak skvělou ukázkou autorova neutuchajícího zájmu o transparentnost a o lámající se světlo, procházející přes množství přes sebe naskládaných, lineárně vymezených ploch nabývajících spíše světelné než zemské hodnoty. Tento solitér, který svoji tvorbu rozvíjel nezávisle na dobových tendencích, vytvořil v tomto období vrcholná díla, vyznačující se mimořádnou hloubkou a k dokonalosti vycizelovaným malířským přístupem. K těmto účelům mu dobře posloužila jemná kresba a velmi lehká, často monochromní barevná vrstva, díky jejichž prchavému vyznění byl schopen tyto metafyzické procesy zaznamenat. Svá díla pojmenovával názvy jako Průhled, Země-světlo, někdy, když od obdélníků přešel k pětiúhelníkům, Šedá krajina-hladký krystal, či dokonce Kamenné nebe. Předložený obraz Pole poukazuje na silné prosvětlení, kdy světlo proniká skrze jednotlivé vrstvy, které tvoří několik naskládaných obdélníků přes sebe, a vytvářejí stín pouze na okrajích při nárazu na další stěnu. Ačkoliv jsou použity jen dva základní tóny, světlý a tmavý, i tak se divákův pohled nemůže dobrat k tomu nejspodnějšímu útvaru, neustále je odváděn, a jako by při tom vstřebával ojedinělou energii obrazu, kterou Šíma dokázal velmi emotivně vyjádřit. Je rovněž nesmírně působivé, jakým způsobem – nepravidelným členěním jednotlivých geometrických tvarů – malíř vnesl do obrazu pohyb a chvění a nutí pozorovatele k neustálému pozorování vymezeného prostoru, který se před očima rozpadá i vytváří zároveň. Dílo pochází ze zahraniční sbírky a je prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Máme před sebou plátno, které dýchá, ve kterém dochází k sepětí pohybu, tvaru a světla ve výjimečném celku. […]“).

Loading...