Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 125 
Item
Prodáno

Adam Kašpar (✱ 1993)

Večer na Aiarnole

olej na plátně
2022
signováno
90 × 140 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
220 000 Kč
Večer na Aiarnole pochází z palety jedné z nejvýraznějších postav současné realistické malby Adama Kašpara. Pro svůj velký talent zachytit atmosféru netknuté přírody hlubokých lesů a pralesů bývá často spojován se jménem Julia Mařáka. Interiér lesa však není jediným umělcovým tématem. Na rozdíl od romantických krajinomaleb 19. století u Kašpara spatřujeme až archeologický výzkum života planety Země a jeho plenérové malby jsou často spíš průzkumem archivu přírody než snahou o zachycení konkrétní jednotlivosti. Ve výběru umělcových témat silně rezonuje krajina vyhýbající se jakémukoliv náznaku lidské existence. Ač bývá označován za realistického malíře, často maluje realitě navzdory a krajinu skládá z více různých úhlů pohledu, aby akcentoval určitý geopolitický problém, či ji přetvoří do podoby, jak by vypadala bez zásahu lidské ruky. Jeho díla jsou zastoupena jak ve významných českých, tak i zahraničních sbírkách současného umění a navštívila řadu tuzemských i mezinárodních výstav. Mezi jinými například i výstavu Světlo v obraze: český impresionismus, uspořádanou roku 2017 v Jízdárně Pražského hradu, kde visela po boku takových autorů, jakými jsou například Antonín Slavíček, Max Švabinský, ale i Eugène-Louis Boudin nebo Claude Monet. Dílo pochází přímo z umělcova ateliéru.
Loading...