Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 124 
Item
Prodáno

Jan Dědina (1870–1955)

Alegorie října

komb. tech. (akvarel, kvaš, tužka) na papíře
1906
signováno
46,5 × 29 cm
Odhad: 50 000 Kč - 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Kladívková cena:
76 000 Kč
Jan Dědina byl malířem žánrů a podobizen, ilustrátorem a kreslířem. Výtvarné školení absolvoval v Praze, nejprve na Umělecko-průmyslové škole, poté i na Akademii, aby si následně rozšířil své obzory cestami po Itálii a nakonec se usadil v Paříži, kde se živil jako ilustrátor se stylem blízkým jinému českému Pařížanu, Luďkovi Maroldovi. V Paříži se kromě ilustrátorské činnosti mj. účastnil na některých monumentálních zakázkách kupř. v Malém paláci v Champs Elysées, nějaký čas spolupracoval i se slavným maďarským malířem Mihálym Munkácsym. Po patnácti letech v cizině se vrátil do vlasti, nejprve do Nymburka, následně do Prahy. Jeho Alegorie října hýřící barvami, liniemi a objemy spájejícími se v jednu divokou florální fúzi prezentuje autora v nejlepším světle a bez nadsázky ji lze označit za jedno z nejpozoruhodnějších děl, která se od něj na trhu s uměním dosud objevila. Celková faktura využívá souhry vrstev, které v tradiční malbě nejsou společně viditelné – je tak možné sledovat budování obrazu od zcela ladem nechaného podkladu přes volné linie tužkové kresby a splývavé akvarelové plochy až po pečlivě pojednané objemy a plochy charakterizující dokonalou jemnost dívčí tváře, korunované růží jejích smyslných rtů. Jedná se zároveň o jednu z dvanácti alegorií měsíců, kterými Dědina ztvárnil sérii dívčích polopostav a které také vyšly tiskem jako pohlednice. Pohlednice s motivy jeho obrazů začaly vycházet již brzy po roce 1900 v Topičově nakladatelství. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a P. Štemberou.
Loading...