Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 118 
Item
Prodáno

Václav Jansa

Z Dalmácie

olej na plátně fixovaném na lepence
mezi lety 1905–1910
signováno
21 x 39 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Dosažená cena:
80 000 Kč
Významný český malíř Václava Jansa, krajinář, ilustrátor, brilantní akvarelista známý širší veřejnosti především díky uchování nejen staropražských zákoutí, ale kupř. i původní podoby Svatojánských proudů na Vltavě, reprodukovaných alespoň na plátně či papíře, se zde prezentuje plátnem přece jen se vymykajícím běžným představám o jeho díle. Tento student pražské i vídeňské Akademie se sice původně připravoval pro figurální malbu, ovšem velmi brzy našel svůj hlavní obor související také s jeho aktivní snahou o zachování umělecko-historických památek. Ať už se jednalo o městská zákoutí, nebo jihočeské rybníky, vždy se mu podařilo vyjádřit jejich malebnost a často i historické detaily důležité pro danou lokalitu. Podobným způsobem přistupoval i k dílům, která provedl v zahraničí, hlavně na jihu v Dalmácii a na Riviéře, kde se mu dařilo vystihnout náladu i plné slunce těchto končin. Jansa představovaným dalmatským pobřežím, nacházejícím se pravděpodobně na území dnešního Chorvatska, prokázal svou malířskou brilanci i dokonalou práci se světlem, vyvolávající celkově hřejivou atmosféru. Podařilo se mu zde vystihnout až trochu orientalizujícího ducha místa v minulosti úzce spojeného s Byzancí, do nějž povlovně proniká i moderní doba, letmo připomenutá dýmajícím parníkem na horizontu. Jedná se o práci sice kabinetních rozměrů, ale o to větší působivosti a sběratelské přitažlivosti. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D., a prof. J. Zeminou.