Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 116 
Item
Prodáno

Vlastimil Beneš (1919–1981)

Kamenná ves

olej na dřevěné desce
1951–1957
signováno
57 × 107 cm
Odhad: 500 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Kladívková cena:
950 000 Kč
Předkládaná práce představuje tvorbu velmi zajímavého a v poslední době velice ceněného umělce Vlastimila Beneše. Tento věčný milovník města v jeho nejprostší kráse navázal tematicky na tvorbu členů Skupiny 42, stylově se však vydal zcela vlastní a velice suverénní cestou. Fascinovaly ho především periferní oblasti, ze čtvrtí mu byl nejbližší Žižkov, kde vyrostl a kde měl i ateliér. Omšelé, ale křehce poetické fasády žižkovských domů zachytil z mnoha úhlů, v detailech i panoramaticky. Plátno Kamenná ves je ovšem unikátní zaprvé svým relativně raným datem vzniku a zadruhé způsobem malby, která v sobě nese značně více imprese, než je pro Beneše typické. Patrně ho k tomu dovedlo světlo, pozdně večerní nebo snad brzce ranní, které jemně světélkuje na modro-zelených omítkách domů. Beneš tak v obraze rozehrává přehlídku geometrických tvarů ozvláštněných pečlivě sestavenými kamennými zídkami. Speciálním momentem celé autorovy tvorby a zejména této malby je naprosté minimum oken, které do fasád začlenil. Dokonce by bylo možno nazývat ho „malířem slepých fasád“, přesto však jeho díla působí veskrze pozitivním dojmem. Tato velkoformátová práce je tak opět dokladem jeho neskonalého citu pro křehkou poetiku každodennosti v městské, potažmo vesnické architektuře, navíc podaného s nečekaným experimentálním elánem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. A. Strnadlovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...