Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 109 
Item
Prodáno

Hugo Ullik (1838–1881)

Hrad Rožmberk

olej na plátně
1874
signováno
56 × 77 cm
Odhad: 350 000 Kč - 550 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Kladívková cena:
250 000 Kč
Hugo Ullik, jeden ze žáků slavného mistra Maximiliana Haushofera na pražské Akademii a Eduarda Schleicha na Akademii mnichovské, čerpal zprvu náměty v rakouských Alpách a Bavorsku, zatímco jeho další tvorba se už silně klonila k tematice významných míst české historie – v rámci dobově silného proudu vlasteneckého romantismu často zobrazoval právě hrady a jejich zříceniny. V sedmdesátých letech se na jeho plátnech často objevoval Karlštejn a především pak Křivoklát. V tomto konkrétním případě ho však zaujal Rožmberk, jenž se v průběhu 19. století mnohokrát objevil na řadě vedut vyvedených grafickými či malířskými technikami. Tento původně gotický hrad, který svou nynější tvářnost získal řadou stavebních změn, je na Ullikově plátně zachycen jako krajinná dominanta v lehce idealizované podobě. K romantizujícímu posunu došlo nejen v celkové perspektivě, ale i při úpravě okolní krajiny s malebným jezírkem v popředí – to vše dohromady tvoří spíše fantazijní kompozici, kterou samotná památka volně inspirovala. V tomto díle malíř navázal především na své mnichovské školení, což se projevuje hlavně světelnou atmosférou a reflexí přírodních nálad. Jedná se tak o typickou autorovu práci i doklad dobového zájmu o významné stavební památky naší historie. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
Loading...