Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 106 
Item
Prodáno

Oldřich Blažíček

Pohled do zahrady v Měcholupech

olej na lepence
1941
signováno
39 x 49 cm
Odhad: 50 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Dosažená cena:
150 000 Kč
Divácky velmi přitažlivě podaný vhled do rozkvetlé zahrady v Měcholupech, kde Blažíček v témže roce zvěčnil i tamní kaštel, vykazuje v neopakovatelném podání výtvarně zralé a léty vycizelované kvality – datum 23. září roku 1941 umístěné při signatuře navíc prokazuje nejen to, jak byl Blažíček schopen i v těžkých válečných letech optimisticky nahlížet na svět kolem sebe, ale i to, že byl stále pohotový, namísto fotoaparátu sáhl po štětci a dokázal s plenérovou svižností zachytit autentický dojem z daného místa v konkrétní čas. Podařilo se mu prozářit paletu a dovedl impresivní vyznění obrazu na nejzazší mez. Tradičně se zaměřil na vzájemnou hru bílé a zelené, rafinovaně kontrastující s několika dalšími barvami. Jedná se o práci, která si i po více jak osmdesáti letech uchovala plnou barevnost i svěžest. Při konzultacích posouzeno PhDr. N. Blažíčkovou-Horovou a PhDr. E. Havlovou, autorkami recentní autorovy monografie a soupisu díla, do jehož elektronické podoby bude představovaný obraz zařazen.