Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 105 
Item
Prodáno

Otakar Kubín (1883–1969)

Krajina Horní Loiry

olej na dřevěné desce
kolem roku 1923
signováno
16 × 22 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
240 000 Kč

Plátno Krajina Horní Loiry lze považovat za vzácnou ukázku, která se řadí ke Kubínově sběratelsky nejzajímavějšímu období, v němž naplno rozvinul svůj typický neoklasicistní styl, usilující o pevný návrat k řádu. Otakar Kubín odešel do Francie v roce 1913, jeho působení zde bylo spojováno hlavně s podmanivou Provence, tento obraz byl však namalován během krátké návštěvy departmentu Haute-Loire v roce 1923. Své kompozice tvořil přímo v plenéru, věřil totiž, že práce vytvořené na místě jsou daleko působivější a mají v sobě sílu a živost. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Na posuzovaném obrazu zachytil krajinu rytmizovanou architekturou prostých vesnických usedlostí, prašnými cestami, jednoduchými kamennými zídkami a živostí zazelenalé vegetace, krajinu korunovanou na obzoru kopcovitým terénem, nalevo s výraznou výškovou dominantou. Je to scenérie plná ušlechtilosti a zbavená pitoresknosti, v níž malíř našel kousek pozemského ráje. […]“).

Loading...