Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 101 
Item
Prodáno

Jan Köppl (1861–1915)

Na břehu

olej na plátně
první polovina 90. let 19. století
signováno
65 × 45,5 cm
Odhad: 60 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Kladívková cena:
160 000 Kč
Jan Köppl byl, vzhledem k datu svého narození, nejstarším žákem Julia Mařáka na pražské Akademii, kde studoval mezi lety 1886–1891 nejprve u Antonína Lhoty v tzv. antickém oddělení, následně v ateliéru krajinářské speciálky. Společně s Václavem Březinou či Bohumilem Podhrázským patřil mezi první z Mařákových žáků – v době počátku svého studia mu bylo již 25 let a usazen byl tehdy na Královských Vinohradech. Již na samém sklonku studia zaznamenal první úspěch se dvěma obrazy na Jubilejní pražské výstavě roku 1891. Byl též členem Umělecké besedy a vystavoval s Krasoumnou jednotou. Jméno Jana Köppla se již na přelomu 19. a 20. století objevovalo nejen v textech dobové umělecké kritiky, ale i v dopisech a zmínkách jeho současníků-malířů, kupř. Antonína Slavíčka či Františka Kavána, kteří poukazovali především na jeho zálibu v zobrazování koní. Představované plátno však tuto vášeň spíše popírá a odkazuje k druhému silnému inspiračnímu zdroji jeho tvorby, a to k říční krajině ohraničené hustě porostlým břehem a vzrostlým stromovím, pravděpodobně z oblasti Polabí. Jeho rukopis je jistý, precizní, detailní a barevnost nesená hlavně v odstínech zelené je velmi vkusně odstíněna. Köpplovo dílo dosud není uspokojivě zmapováno a na trhu s uměním se objevuje jen velmi výjimečně. Toto plátno je tak vzácnou ukázkou jeho výtvarné kvality, velmi dobrým srovnávacím materiálem pro budoucí bádání i neobvyklou sběratelskou příležitostí. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.
Loading...