Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 100 
Item
Prodáno

Jiří Trnka

Masopust

olej na dřevěné desce
40. léta 20. století
signováno
15 x 33 cm
Odhad: 500 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Dosažená cena:
850 000 Kč
Nešťastný počátek 40. let ovlivněný válkou znamenal pro mladého Trnku paradoxně jedno z nejúspěšnějších období, provázené stoupajícím zájmem odborné i laické veřejnosti. Toto pro umělce velmi plodné období započalo již v roce 1939, kdy navázal spolupráci s Osvobozeným divadlem při inscenaci hry Nebe na Zemi. Chvíli poté mu dokonce byla (na základě výhry ve veřejné soutěži) svěřena výprava ke Smetanově Libuši. K její realizaci nakonec bohužel nedošlo kvůli počínající německé okupaci. Vítězství v soutěži však značí umělcův velký talent a období, kdy byl na vrcholu uměleckých sil. Právě z něj pochází dílo Masopust, které představuje Trnkovo oblíbené téma. Jedná se o vzpomínku na umělcovo rané dětství z okolí plzeňského Petrohradu. Masopust byl odjakživa slavností chudého a prostého lidu, z kterého Trnka pocházel, a byl příležitostí nejen k zábavě a uvolnění, ale také možností dosyta se najíst před nadcházejícím čtyřicetidenním půstem. Barevný rej kostýmů a maškar pravděpodobně zanechal v umělci silný emoční zážitek, a proto se k tématu masopustu ve své tvorbě mnohokrát vracel. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza ak. mal. J. Trnky.