Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 99 
Item
Prodáno

Miloslav Chlupáč (1920–2008)

Ležící figura

bronz
1999
nesignováno
výška (height) 38 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 220 000 Kč
Kladívková cena:
550 000 Kč
Monumentálně cítěný akt vytvořený Miloslavem Chlupáčem je příkladem pozdního tvůrčího období tohoto výtvarníka. Na cestě za hledáním brutalistního hmotového
ideálu si vybudoval nezaměnitelný rukopis, z něhož je na první pohled patrná těžká krása použité matérie. Práce výborným způsobem reprezentuje umělce jako bytostného figuralistu, jehož charakteristické výtvarné finesy se začaly formovat ještě před jeho nástupem do sochařského ateliéru Josefa Wagnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v roce 1948. Díky silnému vlivu kubismu postava nabývá zvláštního vyznění, avšak výrazová střídmost a plné modelované tvary navozují dojem prastaré starověké sochy. Práce reprezentuje Chlupáče jako tvůrce nekompromisní estetiky v československé moderně druhé poloviny 20. století. Hodnotu díla zvyšuje reprodukování jeho kamenné varianty v autorově obsáhlé monografi i (J. Kapusta, ed., Praha 2015, str. 84–85), vydané u příležitosti výstavy pořádané Galerií U Betlémské kaple v Praze (22. 10. – 25. 11. 2015). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a J. Chlupáčem, autorovým synem, z jehož sbírky dílo pochází. Opatřeno certifikátem autenticity.
Loading...