Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 96 
Item
Prodáno

Jan Bauch (1898–1995)

Golgota

olej na plátně
1941
signováno
52 × 61 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Kladívková cena:
400 000 Kč
Expresivně pojednané plátno Golgota pochází z autorova sběratelsky atraktivního, ač společensko-politicky velmi tíživého období válečných let. Bauch nikdy nebyl zcela poplatný době a dalo by se říci, že svůj expresivně laděný a senzualisticky velmi propracovaný rukopis nechal dávat na odiv na mnoha výstavách 40. let, nacistickému očerňování expresionismu navzdory. V obraze Golgota se společně s trojicí v prvním plánu stojících světců – pravděpodobně Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele – stáváme svědky vítězství ducha nad tělem pána Ježíše Krista v bolestném aktu ukřižování. Sugestivnost a dobová citelnost pro takový výjev jsou podmanivě znásobeny kompozičním upozaděním kříže a vyzdvihnutím role asistujících světců, čímž se přihlížení bolesti a smrti dostává do úhlavní role celého výjevu. Dynamický a velmi gestický rukopis v kombinaci s hořící smrští barevných skvrn dodává obrazu na naléhavosti, a utváří tak zcela grandiózní výsledek jak po kompoziční, tak po výrazové stránce. Na rubu plátna se nachází autorský přípis s názvem a datací. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Loading...