Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 95 
Item
Prodáno

Vincenc Beneš

Krajina

olej na plátně
1917
signováno
80 x 90 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
150 000 Kč
V nezaměnitelném rukopisu vyvedená Krajina je charakteristickou prací oblíbeného malíře Vincence Beneše. Tento lišický rodák získal školení na obou pražských uměleckých školách a podnikl řadu zahraničních studijních cest. Nejvíce ho však ovlivnilo francouzské moderní malířství svými expresivními tikavými tahy a fascinací světelnou hrou, již nabízela příroda. Vyzrálé plátno reprezentuje jedno ze zásadních témat, kterým se Benešovi vedle květinových zátiší staly právě krajinné výjevy, jež pojímal velmi uvolněným a svěžím způsobem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. B. Ropkovou, Ph.D., v jejímž chystaném soupise bude dílo uvedeno. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.