Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 91 
Item
Prodáno

Robert Piesen

Prostor inexistence

komb. tech. (emaily, laky) na překližce
1966
signováno
83 x 65 cm
Odhad: 600 000 Kč - 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Dosažená cena:
600 000 Kč
Špičkové dílo spadá do výtvarníkova význačného období po roce 1965, kdy odešel do Izraele a tvořil v umělecké kolonii Ejn Hod. Práce s hlubokým duchovním poselstvím propojuje prožitek jednoty univerza s lidským momentem. Piesen vnímal na počátku 60. let malbu jako stav bytí, nepředmětného dění na okraji existence jsoucího, moment vznikání a zanikání, prostupnosti a ustalování tvarů, jako netělesný rytmus ducha a bytí. Zajímala ho nekonečnost vesmíru, paradox neuchopitelného dění, které je předpokladem nové existence, ale zároveň vše pohlcuje. V tomto období vznikala řada strukturálních maleb inspirovaných židovskou tradicí, často pojmenovaných po údolí Gehinnom nebo právě Prostor inexistence. Předložený obraz je brilantní ukázkou autorovy vysoce sofistikované práce, jeho výtvarného mistrovství a opravdového niterného zaujetí. Oproti expresivnímu pólu českého informelu je pro Piesena typická meditativnost hledající spirituální světelné hodnoty obrazu. Divákovi se otevírá hluboký, jakoby stále živý a utvářející se prostor, aktivovaný nádherou vnitřního světla. Světelné jiskry, vystupující z temnoty obrazu připomínajícího ohnivé magma, jsou symbolem neustálé obnovy a znovuzrození. Kompozice jako celek je výsledkem Piesenovy fascinace a niterného smíření s paradoxy světa a jednoty univerza. Vysokou sběratelskou a galerijní hodnotu dokládá původ z kvalitní zahraniční sbírky z USA. Při konzultacích posouzeno prof. M. Klimešovou, Ph.D., a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.