Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 81 
Item
Prodáno

Jiří John (1923–1972)

Krystal

olej na plátně
60. léta 20. století
nesignováno
30 × 36 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Kladívková cena:
290 000 Kč
Předložené plátno Krystal představuje charakteristickou ukázku tvorby Jiřího Johna, malíře, grafika, ilustrátora a člena uměleckého uskupení UB 12. Johnovy náměty se dělí v podstatě do tří kategorií: civilizační technologie, velkoměsto a příroda. V poslední zmíněné kategorii vstupuje autorova tvorba takřka do abstraktní roviny. Avšak označit obraz pojmem „abstraktní“ by bylo chybou a protivením se autorově ideji. Smysl pro komplexitu objektivní skutečnosti a hluboká láska k přírodě zapříčinily, že se John nikdy zcela neodvrátil od malby reality, a ač jeho kompozice působí abstraktně, vždy mají reálný základ. V případě předloženého plátna jsou jím nerosty a jeskyně, které umělce oslnily na Zlatém koni u Berounky. Dílo je na rubu opatřeno pozůstalostním razítkem a přípisem A. Šimotové, která malbu uznala za autentickou v polovině 90. let. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou.
Loading...