Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 79 
Item
Prodáno

František Drtikol (1883–1961)

Dvojakt

olej na dřevěné desce
1942
signováno
54 × 70 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
490 000 Kč
Působivá, mysticky pojatá práce je ukázkou tvorby jednoho ze světově nejvýznamnějších fotografů první poloviny 20. století Františka Drtikola, kterého malba provázela celým jeho životem. Jeho malířské dílo je méně známé, prodchnuté hlubokým duchovním obsahem, o čemž svědčí i předložený olej pocházející z doby, kdy fotograf již zrušil svůj ateliér ve Vodičkově ulici v Praze a odešel do ústraní své spořilovské vily, kde se ponořil do studia filosofie, buddhismu a malby. V obrazech, podobně jako ve fotografiích, však stále kladl hlavní důraz na transcendentální obsah, vyjádřený stylizací a prací s barvami, oprostil se od dobových proudů a snažil se docílit čistého výrazu, který by podtrhoval jeho vnitřní zážitky. Až magickým tajemstvím prostoupená scéna je pak vynikajícím dokladem Drtikolova celoživotního zájmu o ženské tělo. Stylově navazuje na jeho poslední fotografické období vyřezávaných figurek, kde dominují lineárně pojaté postavy, které mnohdy symbolizovaly okamžik transformace, moment propojení lidské bytosti s vesmírem. Drtikol v sugestivním výjevu zachycuje dvě postavy ve velice působivých elegantních gestech v okamžiku extatického zážitku, vyvolaného snad meditací, a dynamickým pojetím nepřímo navazuje na moderní neiluzivní scénografii vyzdvihující přirozenou krásu, pohyb a tanec. Dílo pochází z významné zahraniční sbírky a je prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a S. Doležalem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...