Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 78 
Item
Prodáno

Karel Vaca

Kuchyňské zátiší

komb. tech. (olej, písky) na plátně
1960
signováno
75 x 55 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Kladívková cena:
130 000 Kč
Tato reprezentativní, vysoce kultivovaná Vacova práce z vrcholné doby počátku 60. let výborně reflektuje nejen Fillovu školu a skupinu Trasa 54, ale i přesahy k evropským vzorům. Jeden z nejlepších Fillových žáků se zde prezentuje výbornou geometrizující prací, barevně odvážně laděnou, vynikající zejména v typickém použití písků v olejové barvě a černé kontuře, která se stala průvodcem jeho kolorismu. Unikátní osobitý olej, lehce inspirovaný i Fernandem Légerem, jehož divácký efekt akcentuje rytmický rozvrh kompozice ovládnuté zvlněnými liniemi a zaoblenými tvary, byl vystaven na malířových výstavách v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (12. 5. – 28. 6. 2005), v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (10. 3. – 1. 5. 2005) a v Galerii KODL (červen–srpen 2004). Získáno z pozůstalosti autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D.