Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 74 
Item
Prodáno

Charlotte Piepenhagen-Mohr

Potok v bouři

olej na lepence
80.–90. léta 19. století
nesignováno
17 x 25 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Dosažená cena:
110 000 Kč
Tato tradičně komorní práce slavné dcery ještě slavnějšího otce prokazuje výstižně, že byla velmi nadanou programovou následovnicí svého učitele, se kterým se v technickém podání i při vystižení atmosféry přírody mohla směle měřit. Dokázala tak projevit cit, se kterým uměla vystihnout konkrétní náladu. Otcovy vzorníky pro ni i zde mohly být inspiračním zdrojem, a to jak v použití jednotlivých krajinotvorných prvků, tj. balvanů, zurčícího potoka, ohýbajících se keřů či deštěm ztěžklých oblak, tak i v jejich vzájemném propojení a celkové kompozici. Navzdory drobnému formátu se zde autorce navíc podařilo otevřít velkorysý krajinný prospekt, na jehož hranici tušíme pás pohoří – hlavní děj se však odehrává zcela v prvním plánu, kde se síly přírody koncentrují v jedno dramatické vzedmutí. Dílo pochází z pozůstalosti autorky a do nedávné doby se také nacházelo v majetku její rodiny. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.