Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 72 
Item
Prodáno

František Tichý (1896–1961)

Hadí muž

pastel na papíře
1943
signováno
49 × 55,5 cm
Odhad: 800 000 Kč - 1 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Kladívková cena:
700 000 Kč
Půvabná a poeticky vyznívající práce z Tichého sběratelsky vyhledávaného období se v tomto případě vyznačuje maximálně progresivní sumární kompozicí a sofistikovaným koloritem, s vynikajícími avantgardními projevy s evropskými přesahy, což celkově přispívá k modernímu náboji figurální scény, a shrnuje tak zásadní momenty autorova výtvarného projevu ve čtyřicátých letech. Divácký dojem umocňuje bravurně provedená a vzácně se vyskytující technika pastelu s oblíbeným hrdinou ze světa varietní manéže a cirkusu, dokazující umělcovu neúnavnou tvůrčí energii a vůli stále se zdokonalovat a naplňovat životní téma novou vnitřní i výrazovou hloubkou. Suverénní obraz v Tichého charakteristické lehce humorné nadsázce působí velmi jemně a křehce a projevuje autorův vytříbený cit pro stylizaci a co nejpůsobivější zkratku, vrcholící v rafinované poloze artisty překračujícího hranice fyzických možností, zachyceného ve finálním okamžiku závěru čísla. Tichý se tak v této atraktivní kresbě výrazně odpoutal od všedností dnů, těžké doby i popisu reality, a vytvořil dílo s mimořádným nadčasovým přesahem. Není tedy divu, že sám autor toto dílo osobně vybral na výstavu Studijního ústavu Umělecké besedy ve Zlíně (14. 9. – 31. 10. 1947, kat. č. 203, uvedeno s chybným údajem o technice), o čemž svědčí štítek na rubu obrazu. Galerijní práce původně pochází z významné pražské sbírky. Při konzultacích posouzeno doc. T. Winterem, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...