Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 68 
Item
Prodáno

Endre Nemes (1909–1985)

Zmatek na vesnici

tempera na plátně
1946
signováno
48 × 85,5 cm
Odhad: 500 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Kladívková cena:
310 000 Kč

Hravá scenérie obrazu Zmatek na vesnici představuje poválečnou tvorbu Endre Nemese, umělce a světoběžníka, jenž byl kvůli svému maďarsko-židovskému původu roku 1938, v předvečer fašistického vpádu do Československa, donucen k úprku ze střední Evropy. Druhým domovem se tomuto pozoruhodnému umělci stala Skandinávie, která mu poskytla azyl během války, a v roce 1948 dokonce obdržel řádné švédské občanství. Ve Švédsku se Nemes stal iniciační postavou avantgardního umění, představil svou tvorbu na řadě samostatných výstav, stal se profesorem umělecké školy v Göteborgu a posléze i členem Královské švédské akademie věd a umění. Endre Nemes byl velmi dobře obeznámen s historií umění i se současnými tendencemi a přitahovalo jej hledat si vlastní cestu k sebevyjádření sestavováním osobitých syntéz. Jeho styl se v čase značně proměňuje. Ve čtyřicátých letech je inspirován zejména Chiricovou lyrikou a féeričností a kolážovitým kladením kompozice Maxe Ernsta. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Obraz ‚Zmatek na vesnici (Förvirring i byn)‘ je jednou z výtvarně mimořádně přesvědčivých podob Nemesova ‚karnevalu světa‘, v němž se pojí chagallovská imaginativnost s boschovskou fantaskností. Krása malby a barevné jiskření tu dostupuje jednoho ze svých vrcholů, obraz se podobá bohatým lidovým výšivkám, spojuje pohádkovost s poezií, kde nevládnou zákony racionální logiky ani zemské přitažlivosti, ale zákony snu a volného spojování představ. […]“).

Loading...