Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 65 
Item
Prodáno

Alois Kalvoda

Mladá byla – věnce vila, milovala – šťastná byla, opuštěná – zaplakala

olej na plátně
kolem roku 1905
signováno
80 x 90 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
260 000 Kč
Toto dílo Aloise Kalvody, malíře, scénografa a spisovatele, přináší v dobově podmíněném formátu i námětu cenný a ojedinělý příklad jeho rané tvorby. Představovaný výjev pochází z období nedlouho poté, co Kalvoda absolvoval cestu do Paříže, kam vyrazil roku 1900 společně s Josefem Mařatkou na základě Hlávkova stipendia. V tomto období po přelomu století se v díle tohoto bytostného krajináře objevovaly i výjevy s figurální tematikou – sem patří i tento triptych, osobitá práce asi třicetiletého umělce na vrcholu tvůrčích sil. V tomto konkrétním případě se jedná o spojení klasické krajinomalby se symbolistním podtextem, silným v této generaci hlavně v 90. letech 19. století. Tento prvek je zastoupen především magickými břízami v předním plánu a rozšířen je o neobvyklou narativní složku, která přes zdánlivou idylu středního obrazového pole nabývá spíše melancholického nádechu. Symbolické vyznění je podpořeno i zvolenou škálou zasněných pastelových barev, vymykajících se realistickému podání krajiny. Vyprávěn je zde archetypální příběh idealistické představy lásky, jejího naplnění ve vztahu k vysněné osobě a hlubokému zklamání z její ztráty. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.