Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 63 
Item
Prodáno

Antonín Waldhauser

Nokturno na Hluboké

olej na plátně
po roce 1875
signováno
64 x 110 cm
Odhad: 600 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Dosažená cena:
450 000 Kč
Malíř krajin, historických obrazů a žánrů usazený v Praze na Smíchově, Antonín Waldhauser, prošel ateliéry Christiana Rubena, Antonína Lhoty a Maximiliana Haushofera, později studoval i na vídeňské Akademii, a to vše, aby si našel osobitou cestu, jen málo odvozenou od svých učitelů. Byl též nadšeným vlastencem, což kromě účasti v pražském Sokole a krojových návrhů, které také vytvořil (v sokolském kroji dokonce akvarelem zvěčnil i sám sebe), dokazoval kupř. i aktivní podporou polského povstání roku 1863 a řadou dalších aktivit. Své obzory si rozšířil také zahraničními cestami do Francie – navštívil Paříž, Bretaň i další místa. Waldhauser s chutí zachycoval náladové scenérie a malebné motivy. Řadu obrazů koncipoval jako noční scenérie, dobově velmi oblíbené a považované za skutečný projev mistrovství, kde bylo možno prokázat umění kontrastu tmavších partií s těmi prozářenými – v českém prostředí byla nokturna dlouho považována za žánr pro tohoto autora zcela specifický. V jeho tvorbě došlo také k osobité modernizaci veduty hradů a zámků, což se, byť jen na pozadí v siluetě, projevuje i zde. Představované plátno nepochybně galerijního významu je jednou ze známých variant obrazu podobného rozměru, ale mnoha odlišných detailů, se zámkem Hluboká na horizontu, nacházejícího se dnes ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (V rákosí u Hluboké v Čechách, inv. č. O 954, vystaven již na pražské výroční výstavě roku 1875 s prodejní částkou značně vyšší, než u něj bylo v této době obvyklé) – okolo Hluboké Waldhauser maloval vícekrát, většinou však vytvářel mnohem komornější formáty. Nebylo tehdy neobvyklé, aby autor dílo, které sklidilo úspěch obzvláště na některé z výročních výstav, vytvořil kupř. na objednávku ještě jednou nebo ve variantě. Představované plátno je variantou podobného druhu, která ovšem svým technickým provedením plným brilantně ztvárněných detailů, formátem, osobitým a nezaměnitelným stylem, náladou i vyváženou světelnou režií patří k autorovým nesporným mistrovským dílům, jež se běžně na trhu s uměním neobjevují. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.