Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 62 
Item
Prodáno

Vojtěch Hynais (1854–1925)

Portrét Suzanne Valadonové

pastel na papíře fixovaném na plátně
1889
signováno
44,5 × 37 cm
Odhad: 800 000 Kč - 1 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Kladívková cena:
1 800 000 Kč

Portrét Suzanne Valadonové, modelky, múzy a umělkyně inspirující řadu tvůrců světového renomé, je dílem zásadní osobnosti tzv. generace Národního divadla a profesora pražské Akademie Vojtěcha Hynaise. Ten prostřednictvím zahraničního studia ve Vídni a Paříži a stipendijního pobytu v Benátkách a Římě nabyl nejen zkušeností se světovým uměním, ale brzy i takových schopností a renomé, které mu umožnily mj. realizovat již v mladém věku své největší a asi i nejslavnější dílo, oponu Národního divadla v Praze. Hynaisův dlouholetý pobyt v Paříži ho předurčil k setkání s řadou význačných světových tvůrců, v jejichž blízkosti pracoval a umělecky rostl. Jeden takový kontakt představoval i slavný malíř Pierre Puvis de Chavannes, který s Hynaisem sousedil, přátelil se s ním a seznámil ho také s Marií-Clémentine Valadonovou (později Suzanne), modelkou Augusta Renoira či Henriho de Toulouse-Lautreca, která se nedlouho poté stala vzorem pro ústřední postavu anděla Slávy Hynaisovy opony Národního divadla. Jen o několik let později vznikl i tento pastel zachycující před kontrastním zeleným pozadím mondénní Pařížanku v černém klobouku s peřím oblečenou v rudých šatech. Jedná se o ukázku autorova portrétního umu, který se zde, na rozdíl od oficiálních zakázek, mohl projevit svobodněji a volnější kresbou mistrovské bravury. Zásadním momentem je však především individualizace, zvládnutá s citem pro psychologii modelu. Kromě vysokých estetických kvalit se tu, jak naznačuje výše řečené, setkáváme s dotykem vpravdě světového umění, což této kompozici propůjčuje nezpochybnitelně vysokou sběratelskou přitažlivost. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a doc. M. Mžykovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.

Loading...