Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 59 
Item
Prodáno

Miloslav Chlupáč (1920–2008)

Kuchyňské zátiší

olej na plátně
1953
signováno
100 × 80 cm
Odhad: 500 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Kladívková cena:
420 000 Kč
Poeticky pojaté dílo je kvalitní ukázkou moderního zpracování tradičního námětu Miloslava Chlupáče, spadající do sběratelsky atraktivního období tvorby 50. let, ve kterém vrcholil Chlupáčův zájem o kubismus a prostorové vyjádření věcí. Oblíbený a mnohokrát variovaný motiv zátiší plně svým charakterem odpovídá jeho typické tvorbě, v níž nezapře svůj smysl pro monumentalitu, čistou formu i plastické cítění malby. Chlupáč prostor buduje ve zvláštní perspektivě a na zajímavé kombinaci tvarově redukovaných plošných předmětů s hloubkou, kterou do obrazu vnáší středový motiv červené desky stolu umístěné před otevřeným segmentovým oknem. Osobitým způsobem dává naplno vyznít intimní, až tajemné atmosféře ztichlého pokoje, jenž je zaplněn kuchyňským nádobím. Svým vyzněním tak celá harmonická scéna nabývá dojmu jakéhosi jeviště, po kterém se malíř každodenně pohybuje. Sběratelskou hodnotu umocňuje skutečnost, že obraz byl mnohokrát vystaven: Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj, Obecní dům 1957; 2. výstava Skupiny Máj 57, Palác Dunaj 1958; Alšova síň 1960; Tvůrčí skupina Máj, Poděbrady 1961; Miloslav Chlupáč: Plastiky, Nová síň, Praha 1962; Tvůrčí skupina Máj, 1964; Teplice 1964. Dále byl prezentován na výstavě Skupina Máj 57 v Císařské konírně Pražského hradu v roce 2007 a je reprodukován v katalogu výstavy na str. 64; na výstavě Roky ve dnech. České umění 1945–1957 v Městské knihovně v Praze, 2010 (katalog repro. str. 180); Miloslav Chlupáč, malíř a sochař tvaru, barvy, lyriky a citu, Galerie Art, Praha 2014 (katalog repro. str. 28); Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha, 17. 12. 2014 – 6. 2. 2015; Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy, Galerie U Betlémské kaple, Praha, 22. 1. – 6. 3. 2020; Miloslav Chlupáč: Obrazy, sochy, kresby, Zámek Klenová, Klenová, 30. 8. – 31. 10. 2020. Dílo je rovněž publikováno v autorových monografiích M. Chlupáč / J. Kapusta / M. Souček, Praha 2000, str. 103; M. Chlupáč / Z. Palcr / J. Šetlík / J. Kapusta, Praha 2015, str. 119. Vkusná adjustace. Původ z malířova ateliéru. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...