Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 55 
Item
Prodáno

František Drtikol (1883–1961)

Žena

olej na dřevěné desce
15. 10. 1935
signováno
70 × 63 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Kladívková cena:
420 000 Kč
Smyslný akt výborně reprezentuje podstatnou část Drtikolovy tvorby zaměřené na portréty a ženské tělo a pochází z doby, kdy se zaměřil na malbu namísto fotografování. Tomuto médiu, které mu poskytovalo možnost volné stylizace a libovolného zacházení s barvami, se již věnoval čistě ze zájmu a silné vnitřní potřeby vyjádřit své vize, přičemž tyto výtvory nebyly určeny pro širší veřejnost. Drtikol je ani nevystavoval, z většiny neprodával, ale rozdával svým přátelům, a až v poslední době začínají být širší veřejností plně doceňovány. Drtikol v základních zjednodušených tvarech, avšak s velkým půvabem, ve střídmě zvolené barevné škále a uvolněným rukopisem dokázal nadmíru sugestivně podat okouzlující smyslnost zobrazované a vetknout jí až dráždivý charakter. V elegantním, radostí ze života prostoupeném zachycení mladé dívky v rozevlátém tanečním pohybu můžeme sledovat reflexi autorova osobního štěstí, která se promítá i do jeho pozdějších let. Jedná se o jednu z historicky nejvýznamnějších autorových olejomaleb, které se dosud na trhu objevily. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a S. Doležalem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...