Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 49 
Item
Prodáno

Josef Jíra (1929–2005)

Alexandra

asambláž na papíře
1985
signováno
45 × 59 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
200 000 Kč

Pro Josefa Jíru se stalo příznačným, že svá „zářivě barevná dramata“ celoživotně vztahoval ke svým zážitkům z rodného kraje i aktuálním prožitkům, jež se však silou malířského přednesu proměnily v obecně srozumitelná humanistická poselství. V 80. letech podnikl český malíř, grafik a ilustrátor studijní cestu do Arménie a Gruzie, která jej posléze inspirovala k posunu od čistě malířského projevu směrem ke kolážím a asamblážím a užívání materiálů, jako je dřevo, plech či různé látky. Asambláže se pak po nějakou dobu staly Jírovi novým vyjadřovacím prostředkem, schopným zachytit náladu z cest nebo podpořit expresivně a citově laděnou notu. I předložené dílo Alexandra je vytvořeno touto technikou, konkrétně z novinových výstřižků, kusů látek a malířského základu. Jedná se o autorův dar českému fotografovi Miroslavu Kholovi, jehož dcera se jmenuje Alexandra, o čemž svědčí věnování umístěné vpravo dole vedle signatury. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. Z. Štěpanovičovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.

Loading...