Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 40 
Item
Prodáno

Ota Janeček

Flóry

komb. tech. (olej, písky) na plátně
1958
signováno
60 x 75 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
600 000 Kč
V kontextu umění 20. století se Ota Janeček řadí k těm tvůrcům, kteří si uvědomovali, že v době druhé průmyslové revoluce, tedy v historické etapě, v níž se trvale prohlubuje postavení vědy v každodenním životě, nelze umění izolovat od objevů a současných poznatků. V období, kdy používání elektronického mikroskopu, polarografu a dalších optických technických přístrojů bylo již na běžném denním pořádku, nebylo možné umělcům vyhrazovat pouze mimetickou formu umění. Zejména u Janečka to však neznamenalo ztrátu kontaktu s přirozeným světem. Ba právě naopak; příroda byla umělcovou celoživotní inspirací. Nebylo však již zcela nutné, a v kontextu soudobé teorie umění ani záhodné, přírodu pouze zobrazovat, jako spíš snažit se ji chápat a proniknout do jejích tajů skrze vědecké poznání. Zejména z tohoto důvodu Janečka uchvátil mikrosvět přírody, jak o tom svědčí i jeho nejznámější cykly Trávy, Flóry, Organismy. Právě z cyklu Flóry, který nastupuje již na podzim roku 1957, pochází i předložené dílo. Krystalická fúze geometrických tvarů rozšířená o zjednodušené obrysy rostlin působí v barevně symfonickém souzvuku velmi kompaktně a na pozadí mysli pozorovatele jistě připomene tvorbu Paula Kleea. Práce je uvedena v autorově soupise díla pod stejným názvem a číslem 8739. Při konzultacích posouzeno Ing. T. Janečkem, autorovým synem, a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.